Sertifisert settepotetavl

Settepotetavl1

Organisering av settepotetavlen i Norge – Overhalla Klonavlssenter AS sin rolle

Oppformering og omsetning av settepoteter i Norge er regulert av «Forskrift om settepoteter», og utgangspunktet for all sertifisert settepotet er miniknoller fra Overhalla Klonavlssenter AS.

Settepotetavlen i Norge er organisert i klasser og generasjoner med automatisk nedklassifisering av partiene for hvert år:

Prebasis P1 Miniknoller i veksthus (Overhalla Klonavlssenter)
Prebasis P2 Klonfelt på Mælen gård (Overhalla Klonavlssenter)
Prebasis P3 og P4 Settepotet produsert av spesielt godkjente prebasisdyrkere, eller av OK selv. Brukes som utgangsmateriale for «ordinære» settepotetdyrkere. Stort sett all produksjon av P3 skjer hos tre dyrkere i Overhalla, på oppdrag for Overhalla Klonavlssenter
Basis B1 Egen oppformering for produsenter av basis / sertifisert settepotet.
Basis B2, B3, C Settepoteter for salg.

 

Det tar altså minst fire år med oppformering i felt før settepotetpartiet er klart for salg til mat- og industripotetprodusentene.

Settepotetavl2

Prebasis P1

Produksjon av miniknoller (P1) i veksthus/netthus ved hjelp av vevskultur. Totalt produseres ca 200 000 miniknoller årlig.

Prebasis P2

Klonfelt – første feltgenerasjon (P2).  Miniknoller blir satt på et isolert felt på gården Mælen som OK forpakter. Totalavlinga fra dette feltet utgjør 70-80 tonn og lagres og sorteres på anlegget i Barlia. Vi har ca 500 daa egnet potetjord disponibelt inkludert avtale om jordbytte med et nabobruk. Overhalla Klonavlssenter har strenge rutiner for å unngå jordsmitte på sine arealer og vi dyrker korn på arealet som ikke benyttes til potet. Det benyttes bare egne maskiner.

Prebasis P3/P4

Andre feltganerasjon (P3). Overhalla Klonavlssenter er godkjent settepotetforretning og har 4-5 dyrkere som produserer prebasis (P3 og P4)-generasjonen på oppdrag for oss. I Tillegg oppformerer vi 5-6 mindre sorter som P3 selv. De tilknyttede prebasisprodusentene har mange sorter og generasjoner, og det kreves mye ekstra oppmerksomhet og gode rutiner for å unngå sortsblanding.

Basis B1, B2, B3 og sertifisert C

Prebasis P3 og P4-partiene selges som utgangsmateriale til alle settepotetdyrkere i Norge. De oppformerer partiene ett år som basis B1. Etter oppformering påfølgende år selger settepotetforretningene partiene  til mat- og potetprodusenter som klasse B2, B3 eller C, alt etter antall oppformeringsår og kvalitet.

Vekstkontroll

Alle partier i settepotetavlen kontrolleres hvert år av Matilsynet. De forskjellige klassene har ulike krav til virussykdommer, sortsinnblanding og stengelråte, med strengest krav til de høyeste klassene (prebasis). Dersom for eksempel et parti Prebasis P3 ikke holder kravene til innhold av potetvirus Y (PVY) vil det automatisk rykke ned til Basis eller C alt avhengig av prosentvis innhold. Dersom det ikke holder kravene til noen klasse går partiet umiddelbart ut av avlen.

Finn oss

Kontakt oss

    Navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon

    Melding