Miniknollproduksjon

Alt sertifisert settepotetmateriale som produseres i Norge har sitt utgangspunkt i miniknoller fra Overhalla Klonavlssenter AS. Miniknollene produseres slik:

Miniknoll1
Miniknoll2
Miniknoll3

Meristem

Utgangspunktet for all miniknollproduksjon er meristem pluss 1-2 bladanlegg som skjæres under mikroskop fra en potetgroe. Meristemet er 0,1 - 0,2 mm i diameter.

Mellom groen og vekstpunktet er ledningsvevet dårlig utviklet, slik at sykdommer ikke har rukket å infisere meristemet.

Meristemplante

Etter skjæring blir meristemet plassert på et sterilt næringssubstrat og etter en tid utvikles en meristemplante.

Testing

Alle meristemplanter gjennomgår et testeprogram for potetsykdommer.

Meristemstiklinger

Når meristemplsntene er testet og funnet fri for sykdommer, skjæres det stiklinger fra plantene. Denne prosessen gjentas så mange ganger som nødvendig for å oppnå tilstrekkelig antall planter før utplanting i veksthus eller netthus.

Miniknoller

Produksjon av miniknoller (P1) foregår i veksthus/netthus ved at meristemstiklingene plantes ut i ferdig gjødslet torv. Det plantes et vår- og et høsthold i veksthuset, og et sommerhold i de 6 netthusene. Et eget veksthus brukes for planteoppal, og det plantes også et hold i dette huset når oppalet til de andre husene er ferdig. Totalt produseres ca 300 000 miniknoller årlig. Dette arbeidet er manuelt og arbeidskrevende.

Hydroponic1
Hydroponic2
Hydroponic3

Hydroponic produksjon av miniknoller

Våren 2016 ble det tatt i bruk et nytt veksthus med utstyr for hydroponisk produksjon av miniknoller. Hydroponisk produksjon innebærer at potetplantene skal dyrkes i vannkultur og ikke i torv, som er den tradisjonelle metoden. Systemet er levert fra Living Foods i Holland.

Med hydroponisk produksjon (HCS -Hydro Crop Soultion) benyttes også meristemplanter produsert på laboratorium, som ved produksjon i torv. Dyrkingssystemet er oppbygd slik at plantens grønne deler står over en lystett plast, mens røtter og knoller blir dannet i næringsløsningen under plasten. Plantens grønne deler ser ut som en vanlig potetplante. Den «underjordiske» delen blir mye kraftigere og danner langt flere knoller enn den ville gjort i jord.

Ved høsting brettes plasten som dekker røttene til side og en kan plukke kun de knollene som har oppnådd ønsket størrelse, resten vokser videre. Høsteperioden kan strekke seg over 4-6 uker, med høsting av jevnstore knoller en gang per uke. Ved tradisjonell planting i torv er gjennomsnittlig utbytte 4,6 knoller pr plante, med stor variasjon i størrelse. Ved HCS antydes det 20 knoller pr plante i starten, og 35 eller flere når en behersker systemet bedre. Fra utlandet påpekes det at ikke alle sorter fungerer like godt i HCS-systemet, slik at den tradisjonelle produksjonen i torv tenkes videreført i samme omfang som før.

Muligheter for rask oppformering

Med HCS-produksjon av miniknoller vil Overhalla Klonavlssenter være i stand til å dekke potetbransjens økende behov for friskt settepotetmateriale med færrest mulige feltgenerasjoner. Rask oppformering av nye sorter gjør det mulig å raskere fange opp markedstrender og således øke andelen norskprodusert potet.

Systemet er miljøvennlig ved at næring tilføres meget presist og det er ingen behov for plantevernmidler. Dyrkingssystemet har lavt energibehov, med naturlig lys og mest mulig naturlig oppvarming. Den ekstra varmen som må tilføres på vår og høst kommer fra et biobrenselanlegg.

Støtte fra Grofondet

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Det gis prosjektfinansiering på ca 10 millioner per år, og satsningsområdene er:

 • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
 • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
 • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Vi har fått støtte  fra Grofondet til et prosjekt for å tilpasse hydrofonisk dyrkingssystem for miniknoller under norske forhold. Målet er å utvikle en produksjonsmåte for miniknoller som kan gi større utbytte per meristemplante og mer kostnadseffektiv produksjon.

I prosjektet skal flere dyrkingsparametre undersøkes:

Testing av sorter

På vårholdet skal Innovator, Fontane, Lady Claire og Colomba prøves, og på høstholdet skal Aterix og Solist testes.

Veksttid for ulike sorter

Anlegget er oppdelt slik at fire sorter kan dyrkes samtidig med individuell behandling. For å utnytte kapasiteten i huset er det viktig å avdekke sortenes  veksttid i dette systemet, eventuelt sette inn tiltak for å få raskere knolldanning.

Utprøving  av ulike gjødslingsregimer

På høstholdet skal det dyrkes Asterix på 3 av 4 seksjoner, og det skal kjøres med tre ulike ledetall for best mulig avling.

Temperatur på næringsløsning

Vi vil undersøke om installasjon av varmekolber i næringskarene kan gi bedre vekst ved lav utetemperatur.

Tidspunkt for knolldanning

Enkelte sorter må ha en «trøkk» (høg pH eller kutt vatning 24t) for å gå fra vegetativ fase til knolldanning.  Vi vil prøve ulike regimer for å gi denne behandlinga til rett tid.

Behandling etter høsting

Vanligvis er opptørking av knollene etter opptak viktig for god lagringskvalitet. Knoller produsert på HCS ser ut til å være utsatt for uttørking på grunn av mer åpne lenticeller og tynt skall. Knollene skal lagres opp til 10 mnd, og må forbehandles for å kunne lagres så lenge. Vi vil gjøre forsøk med forbehandling ved ulike temperaturer og gradvis «avvenning» fra fuktig miljø.

Prosjektet pågår ut sesongen 2017.

Vi er svært takknemlige for støtten!

Les mer på grofondet.no

Finn oss

Kontakt oss

  Navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon

  Melding