Miniknollproduksjon

Alt sertifisert settepotetmateriale som produseres i Norge har sitt utgangspunkt i miniknoller fra Overhalla Klonavlssenter AS. Miniknollene produseres slik:

Miniknoll1
Miniknoll2
Miniknoll3

Meristem

Utgangspunktet for all miniknollproduksjon er meristem pluss 1-2 bladanlegg som skjæres under mikroskop fra en potetgroe. Meristemet er 0,1 - 0,2 mm i diameter.

Mellom groen og vekstpunktet er ledningsvevet dårlig utviklet, slik at sykdommer ikke har rukket å infisere meristemet.

Meristemplante

Etter skjæring blir meristemet plassert på et sterilt næringssubstrat og etter en tid utvikles en meristemplante.

Testing

Alle meristemplanter gjennomgår et testeprogram for potetsykdommer.

Meristemstiklinger

Når meristemplsntene er testet og funnet fri for sykdommer, skjæres det stiklinger fra plantene. Denne prosessen gjentas så mange ganger som nødvendig for å oppnå tilstrekkelig antall planter før utplanting i veksthus eller netthus.

Miniknoller

Produksjon av miniknoller (P1) foregår i veksthus/netthus ved at meristemstiklingene plantes ut i ferdig gjødslet torv. Det plantes et vår- og et høsthold i veksthuset, og et sommerhold i de 6 netthusene. Et eget veksthus brukes for planteoppal, og det plantes også et hold i dette huset når oppalet til de andre husene er ferdig. Totalt produseres ca 200 000 miniknoller årlig. Dette arbeidet er manuelt og arbeidskrevende.

Hydroponic1
Hydroponic2
Hydroponic3

Hydroponic produksjon av miniknoller

Våren 2016 ble det tatt i bruk et nytt veksthus med utstyr for hydroponisk produksjon av miniknoller. Hydroponisk produksjon innebærer at potetplantene skal dyrkes i vannkultur og ikke i torv, som er den tradisjonelle metoden. Systemet er levert fra Living Foods i Holland.

Med hydroponisk produksjon (HCS -Hydro Crop Soultion) benyttes også meristemplanter produsert på laboratorium, som ved produksjon i torv. Dyrkingssystemet er oppbygd slik at plantens grønne deler står over en lystett plast, mens røtter og knoller blir dannet i næringsløsningen under plasten. Plantens grønne deler ser ut som en vanlig potetplante. Den «underjordiske» delen blir mye kraftigere og danner langt flere knoller enn den ville gjort i jord.

Ved høsting brettes plasten som dekker røttene til side og en kan plukke kun de knollene som har oppnådd ønsket størrelse, resten vokser videre. Høsteperioden kan strekke seg over 4-6 uker, med høsting av jevnstore knoller en gang per uke. Ved tradisjonell planting i torv er gjennomsnittlig utbytte 4,6 knoller pr plante, med stor variasjon i størrelse. Ved HCS antydes det 20 knoller pr plante i starten, og 35 eller flere når en behersker systemet bedre. Fra utlandet påpekes det at ikke alle sorter fungerer like godt i HCS-systemet, slik at den tradisjonelle produksjonen i torv tenkes videreført i samme omfang som før.

Muligheter for rask oppformering

Med HCS-produksjon av miniknoller vil Overhalla Klonavlssenter være i stand til å dekke potetbransjens økende behov for friskt settepotetmateriale med færrest mulige feltgenerasjoner. Rask oppformering av nye sorter gjør det mulig å raskere fange opp markedstrender og således øke andelen norskprodusert potet.

Systemet er miljøvennlig ved at næring tilføres meget presist og det er ingen behov for plantevernmidler. Dyrkingssystemet har lavt energibehov, med naturlig lys og mest mulig naturlig oppvarming. Den ekstra varmen som må tilføres på vår og høst kommer fra et biobrenselanlegg.

Finn oss

Kontakt oss

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Melding